Първият Интернет доставчик в България – Цифрови Системи (www.digsys.bg), предлага удобна и лесна за употреба услуга за безжичен достъп до Интернет – DigSys HotSpot. Услугата се закупува on-line от hotspot.v.bg и може да се използва в цяла България.
Офиси на Цифрови Системи в България – Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Попово, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Трявна, Хасково, Шумен, Ямбол
Услуги

За да можете да използвате някоя от DigSys HotSpot услугите, Вие се нуждаете от:
  • Персонален компютър, лаптоп или друго мобилно устройство, поддържащо WiFi 802.11;
  • Инсталиран Web браузър;
  • Устойчива връзка към безжичната мрежа с идентификатор digsys;
  • Платена DigSys HotSpot услуга.


За да започнете използвването на Вашата DigSys HotSpot услуга, е необходимо да извършите следното:
  • Свързване - Използвайте софтуера за свързване с Интернет на Вашия персонален компютър, лаптоп или друго мобилно устройство, за да намерите и да се свържете в мрежата DigSys. Потребителите с преносими или настолни компютри могат да използват нашата инструкция за търсене и настройка: Windows XP, Mac OS X.
  • Вход - След свързване с мрежата DigSys, отворете своя браузър и се идентифицирайте чрез потребителското име и парола свързани с платената DigSys HotSpot услуга. Би трябвало, още при стартирането на браузъра, да се зареди страницата за вход в Интернет на DigSys HotSpot. Ако това не стане, можете да заредите друга страница (например http://vremeto.v.bg). По този начин трябва автоматично да се зареди DigSys HotSpot страницата за вход в Интернет, където чрез вход с потребителкото име и парола, можете да ползвате Вашата DigSys HotSpot услуга.

Офиси на Цифрови Системи в България – Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Попово, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Трявна, Хасково, Шумен, Ямбол


Български English Защо да ползвам? Как да ползвам? Начало Моите услуги Контакти Плащане Къде да намеря Digsys Hotspot?